Cosgaisean: £33 air na 11 clasaichean gu lèir, leth-phris airson  an dàrna neach bhon an aon taigh.  Gheibhear fios tron post-d airson stiùireadh mu phaigheadh.  Bidh post-d a dhìth airson Zoom.

Aig an àm freagarrach bidh cosgaisean ann airson crios, 's dòcha mu £8.  Tha aodach carataidh feumail cuideachd agus gheibhear air loidhne iad, mar as trice fo £10.

Clasaichean  2024: 

Adhartaich, 9 clasaichean, Dihaoinean 18:00:

  • An Giblean: 19, 26,

  • An Cèitean: 3, 10, 17, 24, 31

  • An t-Ògmhios: 7, 14, 21 (aon air falbh airson seiminear)