Siostam Adhartais


Adhartas – Criosan (kyu: ìre bunaiteach, dan: ìre adhartach)


Tha sreath de chriosan dathte ann airson nan ceumannan ionnsachaidh a chomharrachadh.
Bàn: toiseach tòiseachaidh


Dearg / 6mh kyu: ìre bunaiteach


Buidhe / 5mh kyu: 3-6 miosan bhon toiseach


Oraindse / 4mh kyu: 3-6 miosan an-dèidh 5mh kyu


Uaine / 3mh kyu: 3-6 miosan an-dèidh 4mh kyu


Gorm / 2na kyu: 3-6 miosan an-dèidh 3mh kyu


Donn / 1mh kyu: 3-6 miosan an-dèidh 2na kyu


Dubh / Shodan: 6 miosan no barrachd an-dèidh 1mh kyu, uile gu lèir mu 3 - 4 bliadhna bhon toiseach

Create your website or online store with Mozello

Quickly, easily, without programming.

Report abuse Learn more